کلیک کنید
کلیک کنید
بنا به درخواست فراوان شما عزیزان فرکانس جدید پرشین تون به زودی اعلام می شود. 

در ضمن برنامه های پرشین تون نیز افزایش می یابند. 

و برنامه آموزشی لیتد به جای برنامه آموزشی دانشمند کوچولو پخش می شود.

                                                       خبر های تکمیلی به زودی ..........

                                                       لطفا منتظر بمانید.