کلیک کنید
کلیک کنید
نویسنده : Admin
شبکه جهانی persian toon

فرکانس:

SAT : HOTBIRD 

FRQ : 11317

SR : 27500

FEC : 3/4

منبع : http://www.persiantoontv.blogfa.com